Establishment Name :الليوان للفنادق والمرافق السياحيه محدوده المسؤوليه - Establishment Address:عمان/ شارع الاميرة تغريد